úvod národní slavnosti aktuálně média o nás mistr Jan Hus 12 inspirací kontakty mapa akcí
logo projektu Jan Hus 600
 

Program Národních slavností

Program Národních slavností bude dále upřesňován. Změna programu vyhrazena.

Program slavností se skládá jednak z akcí oficiálních (zde vyjmenovaných) a jednak z akcí dobrovolně přidružených, to znamená sjednocených v celonárodní platformě (viz mapa). Do této platformy se můžete zapojit se svojí akcí pro veřejnost i Vy - podrobnosti najdete v sekci Co jsou Národní slavnosti.

Oficiální akce Národních slavností

2015: březen až červenec:

Město Husinec – program „Náš Mistr Jan – zemřel, aby žil“

Kulturní, společenské a duchovní akce již od jara. Vyvrcholením celého pásma těchto akcí budou tradiční Husovy oslavy v historickém centru Husova rodiště ve dnech 5. a 6. července. Pořádá: Město Husinec. Více na www.husinec.cz/mistr-jan-hus/600-let/

2015: duben až říjen:

Výstava „Jan Hus a pražská univerzita“

Výstava v Křížové chodbě Karolina. Pořadatelem této akce je Univerzita Karlova.

2015: duben

Dokončení natáčení dokumentárního životopisného filmu "Mistr a kazatel"

55" film připravuje Univerzita Karlova pro Českou televizi. Režíruje Zdeněk Pojman. Natáčí se v Čechách, Německu a Anglii.

2015: červen

Výstava „Mistr Jan Hus a jeho svět“

Uskuteční se v Národním archivu v Praze 4 ve dnech 26. až 30. června. Zpřístupní dosud většinou neprezentované originály unikátních dokumentů týkajících se Jana Husa a doby, v níž žil. Návštěvníci shlédnou například Litoměřický graduál z doby před rokem 1517, s umělecky nejhodnotnějším zobrazením Husova upálení, dále listiny související s církevním koncilem v Pise, dokument kostnického koncilu z roku 1418 týkající se předvolání českých šlechticů a pražských měšťanů před církevní soud, knihu statut univerzitní koleje královny Hedviky spojené s Betlémskou kaplí v době, kdy byl jejím správcem mistr Jan Hus. Pořádá: Národní archiv.

2015: červen až srpen

Letiště Václava Havla Praha: Výstava „Jan Hus a stopy jeho učení po celém světě“

Výstava v letištním Terminálu 1 přiblíží českým i zahraničním návštěvníkům mezinárodní kořeny učení Jana Husa, a to zejména vliv anglického teologa Johna Wycliffa. A zejména pak ukáže, jak se Husovo učení a vůbec Husův odkaz hrdinného života v Pravdě rozšířily do mnoha států celého světa. Pořádá spolek Jan Hus 600.

2015: červenec

Slavnost pro širokou veřejnost „Hrrr na ně! Husité na Vítkově“!

11. července se na pražském žižkovském vrchu Vítkově, kde v červenci roku 1420 porazila hrstka husitských bojovníků přesilu křižáckého vojska, uskuteční středověká slavnost v duchu husitských tradic, určená pro širokou veřejnost i pro rodiny s dětmi. Jde již o 3. ročník této populární akce, na kterém bude připomenuto 600. jubileum upálení Mistra Jana Husa. Pořádá: Městská část Praha 3.

Slavnostní shromáždění akademické obce Univerzity Karlovy (Velká aula)

Pořadatelem této akce je Univerzita Karlova.

Malý open-air koncert na nádvoří Univerzity Karlovy

U sochy Mistra Jana Husa proběhne asi 40 minutový sborový koncert. Pořádá: Univerzita Karlova.

Výroční slavnost "Živý Hus" ve Valdštejnské zahradě v Praze

Koncert a další kulturní program s duchovním odkazem, konaný 6. července od 16 hodin. Na programu bude například autorská hudba, scénické dialogy živého "Jana Husa" se současníky, interaktivní dílny pro rodiny s dětmi a další. Pořádá spolek České studny.

2015: červenec až srpen

Betlémská kaple (lapidárium): Výstava „Za pravdou stát“

Výstava se koná v působivém gotickém podzemí Betlémské kaple od 6. července do 1. srpna. Expozice kombinuje část informační (výstavu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“, připravenou Husitským muzeem v Táboře ve spolupráci s německým Hus-Museum Konstanz) a část uměleckou, představovanou například dílem českého výtvarníka Václava Ciglera "Studna", což je studna se skutečnou vodou, symbolizující životodárné křesťanské hodnoty. V předsálí výstavy je možno shlédnout malou výstavu pravoslavných ikon české výtvarnice Jany Baudišové, představující české světce, mezi nimi i ikonu se svatým Janem Husem a svatým Jeronýmem Pražským. Celá výstava je v češtině a angličtině. Pořádá spolek Jan Hus 600. Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin, 1. srpna pouze dopoledne.

2015: září

Mezinárodní konference Univerzity Karlovy

Odborná konference o Mistru Janu Husovi, připravovaná ve spolupráci s univerzitou v Kostnici. Pořádá: Univerzita Karlova.