úvod národní slavnosti aktuálně média o nás mistr Jan Hus 12 inspirací kontakty mapa akcí
logo projektu Jan Hus 600
 

Co jsou Národní slavnosti

záštita 1. místopředsedy vlády a ministra financí záštita ministra zahraničí

Národní slavnosti se budou odehrávat na všech nejdůležitějších místech přímo spjatých s Husovým životem – v Husinci, na Univerzitě Karlově, v Betlémské kapli, na hradě Krakovci... Ale nejen tam! Budou se odehrávat prakticky po celé naší republice. Stále více kulturních institucí, škol, knihoven, měst, muzeí a dalších organizací se totiž sdružuje se svými akcemi k 600. Husovu jubileu v dobrovolné JEDNOTNÉ CELONÁRODNÍ PLATFORMĚ Národních slavností. Smyslem platformy je zajistit přehlednou jednotnou „mapu“ zajímavých akcí k tomuto mimořádně významnému národnímu výročí. Věříme, že tato „mapa“ bude jistě ku prospěchu nejen široké veřejnosti, kdy si každý bude moci z pestré nabídky akcí vybrat ty, které jsou mu osobně nejbližší, ale že bude ku prospěchu i organizátorům jednotlivých akcí, kteří spolu mohou prakticky kooperovat a ideově či jinak komunikovat. A bude jistě zajímavá i pro novináře.

Aktivní účast na Národních slavnostech je proto otevřená všem lidem dobré vůle. Do JEDNOTNÉ NÁRODNÍ PLATFORMY proto můžete, po dohodě s pořadateli, zahrnout i Vaši akci pro veřejnost, kterou zamýšlíte k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa uspořádat. V takovém případě bude při jakékoliv prezentaci Vaší akce uvedeno, že jste jejími pořadateli. Informace o Vaší akci spolu s kontakty na Vás zasílejte paní Miroslavě Škaloudové e-mailem na adresu mirka@janhus600.cz. Do Národních slavností nebudou zapojeny společnosti a akce znevažující či zesměšňující Mistra Jana Husa nebo propagující zúžený pohled, fanatismus a nenávist.

Národní slavnosti Jan Hus – Evropan nové doby jsou pořádány spolkem Jan Hus 600. Zahrnují přitom jak akce oficiální (viz sekce Program), tak akce přidružené, tedy akce sdružené ve zmíněné JEDNOTNÉ CELONÁRODNÍ PLATFORMĚ. Záštitu nad Národními slavnostmi převzali 1. místopředseda vlády ČR a ministr financí pan Andrej Babiš, ministr zahraničních věcí pan Lubomír Zaorálek a primátorka Prahy paní Adriana Krnáčová. Hlavními partnery Národních slavností jsou Univerzita Karlova, Husitské muzeum v Táboře, město Husinec, ČVUT a British Council. Partnerským webem je husitstvi.cz.

A jaká je základní myšlenka Národních slavností? „Vnímáme Jana Husa jako celoevropsky známou osobnost. Jan Hus svým konáním napomohl zrodu zcela nové evropské éry, která si váží jedince a jeho pravdy. Doby, jež se postupem staletí proměnila v demokracii,“ říká Petr Hušek, hlavní manažer Národních slavností. „Právě na příkladu Jana Husa můžeme oslavit takové lidské vlastnosti, které jsou zásadní a v současné době tolik potřebné: individuální odpovědnost, citlivé svědomí, vzdělanost, neovlivnitelnost, pravdomluvnost, víru, přemýšlivost, pracovitost, hrdinství. Oslavy Jana Husa budou prostě oslavou lidského charakteru. Nepřipravujeme Národní slavnosti v duchu pouhého vzpomínání na Jana Husa, právě naopak. Ukážeme, že v mnoha ohledech by Jan Hus mohl být naším velmi inspirativním současníkem.“