úvod národní slavnosti aktuálně média o nás mistr Jan Hus 12 inspirací kontakty mapa akcí
logo projektu Jan Hus 600
 

Nad citáty Jana Husa, které hovoří přímo k dnešku

Foto: Autor v roce 1990, se standartou prezidenta Republiky československé Tomáše G. Masaryka

„Pravda je jen to, co je dobrem všech.”

„Nejenom sobě, leč celému světu jsi zrozen.”

„Sebe-li ovládati budeš, vpravdě králem budeš (…) buď spokojen s málem, neboť střední cestou půjdeš nejbezpečněji.”

„Neboť pyšní (…) žijí v pozemském nadbytku a usilují, aby ho dosáhli.”

„V ctnostných věcech tedy jest poslouchati představeného, v neřestech odporovati mu.”

„Milosrdenství je vůle pomoci chudákovi z bídy, když člověk může.”

„Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.“

„A zde je začátek rozkolů, válek mezi královstvími, rozbrojů a vražd. Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.”

„Swa dwa (svatba) – mají býti totiž mezi sebou spojeni jako jeden člověk (…) tak, že zachovávají věrnost a jeden o druhého má míti péči.”

„Starším se nevysmívej.”

„Toto mají naučení matky a otcové, aby (…) když dítě něco učiní, zvěděli příčiny, proč to činí, a ne hned, aby láli neb se hněvali.”

„Mír tomuto domu, aby srazil zpupné, pozvedl pokorné, uklidnil nesvorné a smířil nepřátele.”

„Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou, že se politik v zájmu státu nemá a nemusí ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém. A naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Opakuji a zdůrazňuji – demokracie není jen státní a administrační forma, nýbrž názor na život a na svět.“ Tomáš G. Masaryk

Motto Národních slavností zní: „Obnovme hodnoty, které Evropě dodají stabilitu a každému člověku lidskou důstojnost.“ Proč se o to pokoušíme právě v souvislosti s 600. jubileem Mistra Jana Husa? Protože Jan Hus představuje – byť se to leckomu kvůli Husově smrti v plamenech může jevit jako tvrzení směšné a absurdní – inspirující příklad smysluplného a autentického života. Života žitého naplno, završeného velkým vítězstvím.

Jan Hus znal „recept” na šťastný život. Nejen pro sebe sama, ale i pro ostatní. Je to „recept”, který je nadčasový, platí i pro nás. Nejde o nic alchymisticky komplikovaného. Každý člověk si tento „recept” uchovává v hloubi svého srdce. „Recept” vychází, zjednodušeně řečeno, ze tří základních ingrediencí: pravdivosti sama k sobě (ono známé ´Poznej sám sebe!´), lásky ke každému jinému člověku a individuální odpovědnosti za své činy před Bohem.

Velká potíž je v tom, že žijeme v zemi, kde už mnoho lidí podle tohoto „receptu” nežije. Ze všech stran jsou totiž propagovány „recepty” na život umělý, osamocený, konzumní, nezdravý.

Není proto divu, že z naší země postupně zmizely ideály, hodnoty a nakonec i jakékoliv nosné ideje… Spousta současných politiků a dalších lidí na „viditelných místech” se už natolik ztotožnila s tím na povrchní pohled jediným, co má ještě smysl – tedy s každodenním soupeřením o peníze a majetek (moc nám ho už v naší zemi beztak nezbylo…) – že se nám snaží namluvit, že jedině když druhé vidíme jako nebezpečné a zároveň porazitelné soupeře v Darwinově pojetí o „přežití nejschopnějších”, a tyto „druhé a nebezpečné” jakýmikoliv prostředky porazíme, pak máme vyhráno. Houby.

V  naší zemi zůstala ve veřejné debatě prakticky už jen ekonomická témata. Chybí nám přitom diskuse nad tématy základních životních a národních hodnot, chybí nám témata etická. A samozřejmě témata duchovní. Chybí nám kvůli tomu i třeba jen jednoduchá základní představa, kam chceme jako národ směřovat, co chceme vyznávat, čím chceme inspirovat a obohacovat jiné národy. Není náhoda, že jsme v současnosti jako národ a stát ve světě prakticky neznámí – Václav Havel, Petr Čech a Pilsner Urquel ať prominou.

A jsme kvůli tomu, že nestojíme na žádných pevných hodnotách, jako národ a stát velmi zranitelní – a to zrovna v době, kdy je mezinárodní situace z řady příčin napjatá a komplikovaná.

A nejsme takoví v Evropě jediní.

Papež František řekl v Evropském parlamentu ve Štrasburku v roce 2014 toto: „Evropa, která není schopna se otevřít transcendentní dimenzi života, je Evropou, které pomalu hrozí ztráta vlastní duše. (…) Drazí europoslanci, nadešla hodina pro společnou stavbu Evropy obíhající nikoli kolem ekonomie, nýbrž kolem posvátnosti člověka a nezcizitelných hodnot.“ Komentátor Martin Fendrych z portálu Aktuálně.cz k této papežově řeči uvedl: „Kdybychom řeč papeže Františka ve Štrasburku shrnuli, asi by se vešla do prosby, aby se lidé nestarali jen o sebe, aby vylezli ven z ulit, nehromadili, žili ve vztazích, nikoli izolovaně, pomáhali druhým, i cizím, a nebáli se o sebe. Jak už řečeno, podobně před dvaceti lety mluvil Václav Havel. Trend Evropy nezměnil, 'skartaci' naší podstaty, našeho smyslu nezastavil.“

Vybral jsem zde 12 autentických citátů z děl, kázání a korespondence Mistra Jana Husa. Cituji je bez jakýchkoliv komentářů, nechte si je sami „rezonovat” ve vašem srdci a ve vaší duši. Myslím, že si z nich můžeme pro naši současnost (osobní i národní) odnést kousek důležité inspirace. Jan Hus v nich rozvíjí onen „recept” na šťastný život:

Petr Hušek
ředitel Národních slavností a předseda spolku Jan Hus 600