úvod národní slavnosti aktuálně média o nás mistr Jan Hus 12 inspirací kontakty mapa akcí
logo projektu Jan Hus 600
 

Aktuality a novinky

Přijďte oslavit Jana Husa do Popovic u Uherského Hradiště (29. 8.) a do Opavy (5. 9.)!

Praha, 28. srpna 2015 Popovice u Uherského Hradiště, 26. 8. 2015 - Mistra Jana Husa si připomenou dvě atraktivní celodenní slavnosti s mimořádně pestrým programem pro celou rodinu, konané v nejbližších dnech na Moravě. Obě se jmenují "Mistr Jan Hus 2015". První se koná již tuto sobotu v Amfíku Bukovina v Popovicích u Uherského Hradiště, druhá pak v sobotu 5. září v Městských sadech v Opavě. Detailní program najdete zde v přílohách (Popovice - ke stažení v PDFOpava - ke stažení v PDF). Další informace o obou akcích poskytne pan Ferdinand Janek ze Společnosti život a zdraví, e-mail: restauracevenezia@email.cz.

upoutávka na loutkové představeni Jan zvaný Hus

Srdečně zveme na představení "Jan zvaný Hus" konané přímo na výstavě v Betlémské kapli!

Praha, 27. července 2015 Přijďte ve středu 29. července v 19:00 hodin na večer strávený v kouzelných gotických prostorách Betlémské kaple - lapidária. Budete moci shlédnout výstavu „Za Pravdou stát“, kombinující část naučnou (expozici „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“, připravenou Husitským muzeem v Táboře) a část duchovně-uměleckou. Dále pak 40 minutové divadelní představení „JAN zvaný HUS“ královéhradeckého Divadla jednoho herce. A k tomu si domů můžete odnést výroční láhev moravského vína z Dolních Bojanovic, víno nese název „6. července 1415 - 600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa, reformátora církve“ (cuvée – Rulandské bílé – Tramín červený). Cena večera: 240 Kč. (Cena bez láhve vína: 120 Kč.) Pořádá spolek Jan Hus 600. Těšíme se na setkání s Vámi!

upoutávka na výstavu v Betlémské kapli ikony na výstavě v Betlémské kapli vernisáž výstavy v Betlémské kapli osobní vzkazy Mistra Jana Husa pro návštěvníky výstavy

Přijďte do Betlémské kaple na výstavu "ZA PRAVDOU STÁT"!

Praha, 6. července 2015 Slavnostní vernisáží za účasti představitelů Univerzity Karlovy, ČVUT, MČ Praha 3 a dalších institucí byla dnes zahájena výstava "ZA PRAVDOU STÁT". Výstavu najdete v lapidáriu Betlémské kaple. Kombinuje část naučnou (výstavu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté“, připravenou Husitským muzeem v Táboře) a část uměleckou, představovanou například dílem českého výtvarníka Václava Ciglera "Studna", což je studna se zlatým dnem a skutečnou vodou, symbolizující životodárné křesťanské hodnoty. Na výstavě jsou též k vidění zlaté pravoslavné ikony české výtvarnice Jany Baudišové, představující české světce, mezi nimi i ikona se svatým Janem Husem a svatým Jeronýmem Pražským. Výstavu, kterou pořádá náš spolek Jan Hus 600, můžete shlédnout do 1. srpna, otevřeno je každý den mimo pondělí od 10:00 do 18:00 hodin.

výstava na pražském Letišti Václava Havla výstava na pražském Letišti Václava Havla výstava na pražském Letišti Václava Havla

Na Letišti Václava Havla byla zahájena výstava o Janu Husovi a jeho mezinárodním vlivu

Praha, 11. června 2015 Výstava "Mistr Jan Hus. Stopy jeho učení ve světě až do současnosti." byla dnes instalována ve volně přístupné hale Terminálu 1 pražského Letiště Václava Havla. Výstavu sestávající z 12 obrazově-textových panelů (texty jsou v češtině a angličtině) připravil spolek Jan Hus 600 ve spolupráci s Českým Aeroholdingem, Univerzitou Karlovou, Husitským muzeem v Táboře, British Council, MAITREOU a společností Kovosvit MAS. Autorem textů je ThDr. Jaroslav Hrdlička z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, autorem designu je Josef Vokněr (tvůrce loga a veškeré výtvarné podoby Národních slavností). Výstava je na letišti k shlédnutí do konce srpna 2015.

Výstava v pražské Galerii Perla "Jan Hus ve slově a umění" - oficiální akce Národních slavností

Praha, 10. června 2015 Od 22. června do konce září bude v Galerii Perla, nacházející se na Malé Straně, k vidění výstava, která podle vyjádření vedení galerie "má tu výsadu zveřejnit hlavní poselství pravdy ve výrocích Mistra Jana Husa a Božího Slova - ze kterého Jan Hus čerpal - a propojit toto poselství s výtvarným ztvárněním v podobě "Studny" od českého umělce Václava Ciglera. Výstava je otevřena každý čtvrtek od 10 do 18 hodin (nebo po domluvě telefonem nebo e-mailem, čas otevření bude přizpůsoben obzvláště školám a skupinám). Výstava je oficiální akcí Národních slavností ´Jan Hus - Evropan nové doby´.

Doporučujeme: Výstava "Mistr Jan Hus a jeho svět" v Národním archivu

Praha, 1. června 2015 Národní archiv, hlavní a ústřední archiv České republiky, připravuje ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích k 600. výročí upálení mistra Jana Husa ve dnech 26. až 30. června 2015 ve výstavní síni v hlavní budově Národního archivu v Praze 4 - Chodovci výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět". K výstavě bude vydána publikace „Mistr Jan Hus 1415 - 2015", bohatě vybavená reprodukcemi archivních dokumentů, pečetí a iluminací z rukopisů, do níž mimo jiné přispěli přední znalci husovské problematiky, prof. František Šmahel a prof. Petr Čornej. Rozsahem nevelká výstava na krátkou dobu zpřístupní veřejnosti dosud většinou neprezentované originály unikátních dokumentů týkajících se Jana Husa a doby, v níž žil. Návštěvníci mimo jiné shlédnou Litoměřický graduál z doby před rokem 1517, s umělecky nejhodnotnějším zobrazením Husova upálení, také listiny související s církevním koncilem v Pise (a nepřímo s vydáním Dekretu kutnohorského) určené králi Václavovi IV. z archivního fondu - národní kulturní památky Archiv České koruny, dokument kostnického koncilu z roku 1418 týkající se předvolání českých šlechticů a pražských měšťanů před církevní soud, knihu statut univerzitní koleje královny Hedviky spojené s Betlémskou kaplí v době, kdy byl jejím správcem mistr Jan Hus. Rovněž počítáme s vystavením listiny kterou byl roku 1410 exkomunikován Mistr Jeroným Pražský, listu Václava IV. z roku 1409 souvisejícího s Janem Žižkou z Trocnova, mistrovské kopie stížného listu české a moravské šlechty z 2. září 1415 proti upálení mistra Jana, pořízené roku 2008 podle originálu v Univerzitní knihovně ve skotském Edinburgu a dalších archivních pokladů z let 1408 až 1419. Vstup na výstavu je volný. Bližší informace na www.nacr.cz.

Vracíme záštitu ministra školství Marcela Chládka

Praha, 28. května 2015 Vzhledem k tomu, že podle důvěryhodných svědectví se pan Marcel Chládek choval nemužně, negentlemantsky a nerytířsky k ženám (navíc ke svým podřízeným kolegyním...), vracíme mu s okamžitou platností jeho záštitu nad Národními slavnostmi.

Chystáme muzejní expozici o Mistru Janu Husovi v Betlémské kapli!

Praha, 19. května 2015 (krácená Tisková zpráva) Mistr Jan Hus se dočká moderní edukativní muzejní expozice v Praze, a to díky spolupráci spolku Jan Hus 600 a ČVUT. Bude umístěna v Betlémské kapli, v tzv. Domě kazatele, a bude zaměřena na české i zahraniční návštěvníky.

„Mám ohromnou radost, že České vysoké učení technické v Praze, které Betlémskou kapli dlouhodobě spravuje, vyšlo myšlence okamžitě vstříc,“ říká Petr Hušek, iniciátor zřízení muzejní expozice, předseda spolku Jan Hus 600 a ředitel Národních slavností „Jan Hus – Evropan nové doby“.

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT, poskytl k iniciaci vytvoření moderní muzejní expozice toto vyjádření: „S hrdostí využíváme příležitosti 600. výročí úmrtí Mistra Jana Husa, abychom novou muzejní expozicí v Betlémské kapli, která slouží jako reprezentační prostor Českého vysokého učení technického v Praze, připomněli akademikům a veřejnosti jeho život a dílo a tím Husův historický nadčasový odkaz národu.“ Kancléř ČVUT Ing. Josef Svoboda, Ph.D., k tomu dodává: „Mistr Jan Hus se také řadí mezi neopomenutelné osobnosti akademické obce. Když hájil Pravdu, měl na mysli práva, svobodu a důstojnost všech. On osobně nebořil zavedené společenské struktury, ale žádal, aby správa a věcí náboženských a veřejných byla konána řádně v duchu Písma. To mu bylo cenným zdrojem víry a jistoty v boji za nápravu nešvarů ve společnosti. Jako učenec znal cenu vzdělání pro rozvoj společnosti. Proto je na místě, aby se naše univerzita též přihlásila k odkazu tohoto statečného Čecha.“

Na tvorbě muzejní expozice budou se spolkem Jan Hus 600 a ČVUT spolupracovat po odborné a obsahové stránce instituce, které mají zkušenosti s úspěšnou realizací muzejních a výstavních expozic v ČR i zahraničí: Husitské muzeum v Táboře a Společnost Husova muzea v Praze. „Po odeznění připomínek letošního jubilejního Husova roku nabízí tento projekt naplnění dávné snahy po zřízení důstojného a trvalého památníku jedné z nejvýraznějších a dodnes inspirativních postav českých dějin,“ říká Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře. Podle ředitele Smrčky bude expozice myslet také na dětské návštěvníky a školní skupiny, pro které připraví muzejně-pedagogické programy doplněné o didaktické materiály pro učitele podle současných poznatků o vzdělávacích potřebách. Cílem je nabídnout zahraničním i domácím návštěvníkům přiblížení osobnosti Jana Husa a jeho mezinárodního významu populárně naučnou formou a současně poskytovat školním výpravám dobře připravený model pro výuku přímo v terénu.

PhDr. Jan Kalivoda, medievalista, pedagog Univerzity Karlovy a předseda Společnosti Husova muzea v Praze, doplňuje: „Možnost podílet se na vzniku nové stálé expozice o Janu Husovi v Betlémské kapli je pro mne vzrušující a vítaný úkol. Osobnost Jana Husa zaslouží být v Praze trvale připomínána a díky svému symbolickému významu i přitažlivosti pro domácí i zahraniční návštěvníky k tomu v České republice neexistuje vhodnější místo než právě Betlémská kaple.“

Spolek Jan Hus 600 chce dát možnost účastnit se finančně na otevření expozice i široké veřejnosti pomocí národní sbírky. Inspiroval jej k tomu během posledního roku, kdy ucelenější idea o Husově muzeu vznikala, zájem lidí i institucí, kteří se chtěli na „husovských“ aktivitách podílet. Datum otevření muzejní expozice ještě nebylo stanoveno. „Jsme teprve na začátku tohoto velikého cíle, ale všichni pevně věříme, že na konci příštího roku uctíme památku Jana Husa otevřením nové expozice,“ shodují se zástupci Národních slavností a ČVUT.

Doporučujeme: Výstava "Mistr Jan Hus a jeho svět" v Národním archivu

Praha, 18. května 2015 Národní archiv, hlavní a ústřední archiv České republiky, připravuje ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích k 600. výročí upálení mistra Jana Husa ve dnech 26. až 30. června 2015 ve výstavní síni v hlavní budově Národního archivu v Praze 4 - Chodovci výstavu „Mistr Jan Hus a jeho svět". K výstavě bude vydána publikace „Mistr Jan Hus 1415 - 2015", bohatě vybavená reprodukcemi archivních dokumentů, pečetí a iluminací z rukopisů, do níž mimo jiné přispěli přední znalci husovské problematiky, prof. František Šmahel a prof. Petr Čornej. Rozsahem nevelká výstava na krátkou dobu zpřístupní veřejnosti dosud většinou neprezentované originály unikátních dokumentů týkajících se Jana Husa a doby, v níž žil. Návštěvníci mimo jiné shlédnou Litoměřický graduál z doby před rokem 1517, s umělecky nejhodnotnějším zobrazením Husova upálení, také listiny související s církevním koncilem v Pise (a nepřímo s vydáním Dekretu kutnohorského) určené králi Václavovi IV. z archivního fondu - národní kulturní památky Archiv České koruny, dokument kostnického koncilu z roku 1418 týkající se předvolání českých šlechticů a pražských měšťanů před církevní soud, knihu statut univerzitní koleje královny Hedviky spojené s Betlémskou kaplí v době, kdy byl jejím správcem mistr Jan Hus. Rovněž počítáme s vystavením listiny kterou byl roku 1410 exkomunikován Mistr Jeroným Pražský, listu Václava IV. z roku 1409 souvisejícího s Janem Žižkou z Trocnova, mistrovské kopie stížného listu české a moravské šlechty z 2. září 1415 proti upálení mistra Jana, pořízené roku 2008 podle originálu v Univerzitní knihovně ve skotském Edinburgu a dalších archivních pokladů z let 1408 až 1419. Vstup na výstavu je volný. Bližší informace: www.nacr.cz

MČ Praha 3 oficiálním Partnerem Národních slavností: Zveme na jejich akci "Hrrr na ně! Husité na Vítkově"!

Praha, 1. května 2015 S radostí oznamujeme, že Městská část Praha 3 se stala oficiálním Partnerem Národních slavností, a populární slavnost pro širokou veřejnost "Hrrr na ně! Husité na Vítkově", pořádaná touto městskou částí, se stala oficiální akcí Národních slavností. Srdečně vás proto zveme dne 11. července na žižkovský vrch Vítkov! Na Vítkově odrazila v červenci 1420 hrstka husitských bojovníků přesilu křižáckého vojska. U příležitosti výročí této události a také 600. jubilea Mistra Jana Husa, zde MČ Praha 3 připravuje středověkou slavnost v duchu husitských tradic. Jde již o 3. ročník slavnosti. Program je přizpůsoben všem věkovým skupinám, speciální část programu je věnována dětem. Součástí bude středověký turnaj, dále bitva s cca 100 účinkujícími ve zbroji a v historických oděvech. Doprovodný program nabídne přehlídku kostýmů, dobově autentické hudební vystoupení, kejklíře a řemeslníky. „Hrrr na ně! Husité na Vítkově“ je ojedinělou a velmi navštěvovanou středověkou akcí v letních měsících v Praze. Vstup je zdarma.

Národní slavnosti získaly záštitu primátorky Prahy paní Adriany Krnáčové

Praha, 10. dubna 2015 Je nám velkou ctí oznámit, že primátorka Hl.m. Prahy paní Adriana Krnáčová se rozhodla převzít záštitu nad Národními slavnostmi Mistra Jana Husa. Velmi si toho vážíme. Vždyť právě Praha byla místem, kde Jan Hus prožil většinu svého aktivního života a kde také nejvíce zapůsobil na "obyčejné" lidi v tom, aby si každý vážil sám sebe (v pokoře a autenticky, nikoliv v egoistické pýše), aby si vážil hodnot a příběhů svého jedinečného života a aby nebyl lhostejný k tomu, co se děje kolem něho, aby viděl a vnímal, jak a čím žijí lidé kolem něj, aby tyto lidi miloval, aby pomáhal potřebným...

Záštitu nad Národními slavnostmi převzal 1. místopředseda vlády a ministr financí pan Andrej Babiš

Praha, 16. března 2015 S radostí oznamujeme, že Národní slavnosti získaly záštitu 1. místopředsedy vlády ČR a ministra financí ČR pana Andreje Babiše. Jde o další záštitu mimořádného významu - po záštitě ministra zahraničních věcí ČR pana Lubomíra Zaorálka a po záštitě ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pana Marcela Chládka. Pan Andrej Babiš v dopise řediteli Národních slavností Petru Huškovi píše mimo jiné: "Souhlasím s Vámi, že Jan Hus byl jednou z klíčových osobností českých dějin, která se svými myšlenkami a ve své době i radikálními názory dostala i do evropského povědomí. Ani v dnešní době bychom proto neměli zapomínat na jeho odkaz. (...) Vaší záslužné činnosti si nesmírně vážím a oceňuji Vaše nasazení pro správnou věc."

Portál husitstvi.cz začal publikovat nový 7dílný seriál o životě Jana Husa

Chrudim, 12. března 2015 Náš partnerský webový portál husitstvi.cz začíná publikovat nový vlastní seriál o životě Jana Husa. Seriál si neklade za cíl předložit potenciálnímu čtenáři jakousi “absolutní pravdu” ve vyčerpávající sondě do Husova dvojího života (pozemského i toho druhého), ale spíše prezentovat Husa přístupnou, avšak netradiční formou. Autoři seriálu píší: "Nechceme v žádném případě konkurovat profesionálním historikům ani beletristům, kteří svůj díl odpovědnosti k husovskému výročí jistě zváží a smysluplně zužitkují ve svých pracích. O co nám tedy jde především? Rádi bychom postavu M. Jana Husa navrátili tam, kam neodmyslitelně patří, tj. do povědomí, myslí a srdcí co nejširší české veřejnosti."

Přijďte 6. července do Valdštejnské zahrady na výroční slavnost "Živý Hus"!

Praha, 9. března 2015 Občanské sdružení České studny bude přímo 6. července pořádat ve Valdštejnské zahradě v Praze výroční slavnost nazvanou "Živý Hus". Půjde o koncert a další kulturní program s duchovním odkazem (na programu bude například autorská hudba Daniela Kyzlinka či scénické dialogy živého "Jana Husa" se současníky, moderovat bude Aleš Juchelka). Celý program začíná v 16 hodin. S radostí oznamujeme, že výroční slavnost "Živý Hus" se po dohodě s pořadateli stala oficiální akcí Národních slavností. Dovolujeme si tedy jménem pořadatelů pozvat již takto s předstihem širokou veřejnost - na připravované interaktivní dílny i rodiny s dětmi! - k účasti na této akci, konané v půvabném prostředí jedné z nejkrásnějších pražských zahrad.

Občanské sdružení České studny (www.ceskestudny.cz) sídlí ve Vojnově Městci a je neziskovou necírkevní organizací zaměřenou na znovuobjevení identity a kořenů našeho národa, se snahou umožnit široké veřejnosti nový pohled na české dějiny i náš národní odkaz.

British Council Partnerem Národních slavností

Praha, 22. ledna 2015 British Council, renomovaná instituce, jejímiž prioritami jsou tři oblasti: vzdělávání, umění a věda a společnost, se stala oficiálním Partnerem Národních slavností. Vzhledem k faktu, že hlavním zdrojem inspirace Mistra Jana Husa a dalších předních českých univerzitních mistrů 14. a 15. století byl anglický učenec John Wycliffe, rozhodl se British Council spolupracovat s pořadatelem Národních slavností na tom, aby slavnosti získaly významný česko-britský rozměr, a to jak historický, tak i aktuální.

České vysoké učení technické v Praze Partnerem Národních slavností

Praha, 21. ledna 2015 Je nám ctí oznámit, že na dnešním jednání s rektorem ČVUT panem prof. Petrem Konvalinkou bylo domluveno, že ČVUT v Praze přispěje do programu Národních slavností svými vlastními „husovskými“ akcemi a aktivitami, a stane se tak Partnerem Národních slavností. ČVUT se chystá umístit na jižní stěnu Betlémské kaple originální plastiku a spolupracovat také na vyzvednutí nově odlitého zvonu „Mistr Jan“ do zvonice Betlémské kaple (více o těchto aktivitách v mapě – celonárodní platformě akcí). Zároveň ČVUT požádalo, aby v rámci Národních slavností byla propagována důležitá veřejná sbírka na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple. Tuto sbírku vyhlásil loni Spolek absolventů a přátel ČVUT a „tváří“ sbírky je architektka a absolventka ČVUT v Praze Eva Jiřičná. Cílem sbírky je pořídit nové a originální varhany, které umocní slavnostní prostory Betlémské kaple a nahradí dosluhující digitální varhany - více informací ke sbírce na adrese www.varhany.cvut.cz.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Partnerem Národních slavností

Praha, 16. ledna 2015 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (www.skipcr.cz) navázal partnerskou spolupráci s Národními slavnostmi. I veřejné knihovny chtějí v letošním roce řadou akcí připomenout významné „husovské“ výročí a oslovit své návštěvníky. K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa připravují české knihovny besedy s historiky, veřejná čtení z díla Mistra Jana Husa, výstavy, soutěže i workshopy.

Vytvořme jednotnou husovskou platformu! Zapojte Vaši akci do Národních slavností!

Praha, 5. prosince 2014 Aktivní účast na Národních slavnostech je otevřená všem seriózním kulturním a společenským institucím, obcím, školám, firmám, občanským sdružením, církevním společenstvím, spolkům... všem lidem dobré vůle. "Národní slavnosti by se mohly stát takovou malou kapkou živé vody pro naši zemi – mohly by napomoci tomu, abychom žili ve společnosti, která znovuoživí své pozapomenuté morální, etické a sociální hodnoty a která má i své pozitivní vize do budoucnosti," říká Petr Hušek, spoluautor a hlavní manažer celé akce. Do programu slavností proto můžete, po dohodě s pořadateli, zahrnout i Vaši akci pro veřejnost, kterou zamýšlíte k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa uspořádat. V takovém případě bude při jakékoliv prezentaci Vaší akce uvedeno, že jste jejími pořadateli - viz Mapa akcí kde již najdete zde zapojené instituce. Informace o Vaší akci spolu s kontakty na Vás zasílejte e-mailem na adresu petra.klimova@atlas.cz. Do Národních slavností nebudou zapojeny společnosti a akce znevažující či zesměšňující Mistra Jana Husa nebo společnosti a akce propagující zúžený pohled, fanatismus a násilí.

Husinec, rodné město M. Jana Husa, připravuje na rok 2015 program "Náš Mistr Jan"

Praha, 3. prosince 2014 Je nám ctí oznámit, že do Národních slavností bude zahrnut i oficiální program města Husinec k 600. jubileu Husova upálení, nazvaný "Náš Mistr Jan - zemřel, aby žil". Podle slov koordinátora tohoto programu a zastupitele města Husinec pana Ondřeje Babky budou ve městě k příležitosti výročí organizovány kulturní, společenské a duchovní akce již od března příštího roku. Vyvrcholením celého pásma akcí pak budou tradiční Husovy oslavy v historickém centru Husova rodiště ve dnech 5. a 6. července. Podrobnosti o připravovaných akcích budou postupně zveřejňovány.

Záštitu nad Národními slavnostmi převzal ministr zahraničních věcí ČR pan Lubomír Zaorálek.

Praha, 14. 10. 2014 S radostí můžeme oznámit, že Národní slavnosti získaly záštitu ministra zahraničních věcí České republiky pana Lubomíra Zaorálka. Jde již o třetí vysoce významnou záštitu získanou v letošním roce - po záštitě prezidenta České republiky pana Miloše Zemana, jehož záštita se týká akcí Národních slavností konaných na Pražském hradě, a po záštitě ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Marcela Chládka.

100. výročí slavnostního odhalení Pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí se stane součástí Národních slavností

Praha, 7. října 2014 Galerie hlavního města Prahy dokončuje pečlivé restaurování slavného secesního bronzového Pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, jehož autorem je Ladislav Šaloun. Tato národní kulturní památka, která byla svědkem mnoha velkolepých i pohnutých událostí českých novodobých dějin, oslaví v roce 2015 100. výročí svého slavnostního odhalení. S hrdostí můžeme oznámit, že toto 100. výročí proběhne v rámci Národních slavností. V květnu nebo červnu 2015, při příležitosti finálního zakončení restaurování Pomníku Mistra Jana Husa, bude u památníku zahájena slavnostní vernisáží výstava pod širým nebem se stejnojmenným názvem "Pomník Mistra Jana Husa". Stejně tak jsme velmi potěšeni, že můžeme s Galerií hlavního města Prahy spolupracovat na dalším kulturně-duchovním využití Pomníku Jana Husa pro potřeby 600. jubilea upálení Jana Husa, a to zejména ve "frekventovaných" červencových dnech roku 2015.

Režisér Pojman připravuje dokumentární film "Mistr Jan Hus" pro Českou televizi

Praha, 24. 9. 2014 Univerzita Karlova chystá v rámci Národních slavností dokumentární životopisný film o Janu Husovi s pracovním názvem "Mistr Jan Hus". Dokument o délce asi 55 minut připravuje režisér Zdeněk Pojman, natáčet se bude v Čechách, v Německu a v anglickém Oxfordu. Film bude odvysílán v roce 2015 pravděpodobně na ČT 2.

Co Jan Hus jedl a pil - expozice připravovaná Muzeem gastronomie Praha

Praha, 21. 9. 2014 Muzeum gastronomie Praha připravuje, v rámci Národních slavností a v rámci své série tematických výstav „Co jedli slavní Pražané“, u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa expozici, která přiblíží stravovací zásady M. J. Husa a kulinářské prohřešky jeho žáků. Hus byl svým přístupem k životu spíše asketa, žil tak, jak kázal. Jedl střídmě a nepil víno ani pivo. Ve svých kázáních velmi brojil proti přejídání a hlavně opilství.

Na výstavě se také podíváme na jídelníčky různých vrstev společnosti v 15. století, které se lišily nejen množstvím jídla, ale i způsobem úpravy a obsahem. (www.muzeumgastronomie.cz)

Chystá se představení "JAN zvaný HUS"

Hradec Králové, 6. 9. 2014 Královéhradecké Divadlo jednoho herce připravuje inscenaci "Jan zvaný Hus". Představení dramaturga a režiséra Vladimíra Zajíce se snaží postihnout život a dobu Mistra Jana Husa. Zachytit osobnost českého reformátora není snadné - proto je příběh sestaven z fragmentů Husova života, které vytvářejí oblouk od Husových studií na Karlově univerzitě přes kázání v kapli Betlémské až po koncil v Kostnici. Neschází ani Husovo přátelství s Jeronýmem Pražským a spor se Štěpánem Pálčem, rozpravy s králem Václavem IV. a první bouře proti odpustkům, které skončily popravou tří mládenců. Koncilu, na kterém byl Hus vystaven nátlaku, aby odvolal, je věnována podstatná část inscenace. Fundamentální je Husův neochvějný postoj k pravdě, ke které se dopracoval. A i když mu nebyl dán prostor k obhajobě, přece jen vyslovil zásadní fakta: „Co mám odvolat? Pravdu o opravě církve? Nebo pravdu o uchopení a zneužití moci?“ A závěrem velice důležité poselství, poselství vyslovené tváří v tvář plamenům hranice: „Láska k životu a pravda života jsou možné jen s vědomím smrti. Mám na tomto světě už jenom jednu jedinou povinnost. Jednu a žádnou jinou – dobře umřít! Kdybych se byl bál, nikdy bych sem nebyl přišel!“

Divadelní zpracování je provázeno animací tři totemových loutek zobrazující podstatné situace. Totemové loutky svou sošností a materiálem souzní s tématem a navíc umožňují – pomocí malých doplňků – být Husem, Jeronýmem, Pálčem, třemi mládenci, kteří byli popraveni... Tři loutky také dokážou personifikovat i schizma trojpapežství. Poetika zobrazení života Mistra Jana Husa jde tedy cestou vyprávění, demonstrování a dramatického jednání - přes jediného herce (René Josef, zakladatel Divadla jednoho herce), tři loutky a jejich kombinované vztahy.

Představení bude součástí Národních slavností. (www.divadlojednohoherce.cz)

Spolupracujeme na iniciativě "Česko hledá hodnoty"

Praha, 7. 5. 2014 Dnešním dnem jsme zahájili spolupráci se společností Primeast na její iniciativě "Česko hledá hodnoty". Cílem tohoto projektu je přispět ke zlepšení společenské, politické, ale v důsledku i ekonomické situace v naší zemi.

Více informací o iniciativě Česko hledá hodnoty najdete v informačním letáku (formát PDF, velikost 2.1 MB).

Středočeský kraj se bude na Národních slavnostech podílet částkou 1,2 mil. korun

Krakovec, 7. 5. 2014 Pražský deník a středočeské deníky:

Oslavy k výročí Jana Husa potrvají po celý rok

Šest set let od příchodu a pobytu Jana Husa na Krakovci a jeho upálení si lidé připomenou o letošní pouti na začátku července. Oslavy patří už k tradičním akcím v obci, ale letos při kulatém výročí budou veliké. Slavnosti začínají jeho příchodem na hrad Krakovec a následně jeho cestou do německé Kostnice.

„V červenci budou na Krakovci zahájeny národní slavnosti, které budou trvat celý rok, tedy od července 2014 do července 2015 formou představením stěžejních děl Mistra Jana Husa. Letošní část národních slavností vyvrcholí výstavou velkoformátových fotografií a vypravením dobového průvodu do Kostnice,“ vysvětlil radní pro kulturu Zdeněk Štefek.

Další akcí jsou tradiční oslavy opět konané na hradě Krakovec. Konají se již od roku 1945 a jejich spoluorganizátorem je již pátým rokem Středočeský kraj. Ten se podílel také na instalaci sochy Jana Husa na hrad Krakovec, která proběhla v roce 2011.

Přípravy už jsou v plném proudu

„Pro naši obec je to významná událost, proto připravujeme důstojnou připomínku a oslavu. To je nyní pro nás opravdu stěžejní věc,“ řekl starosta Krakovce Petr Jelínek.

Podle jeho slov se hlavní program uskuteční první pátek v červenci a bude trvat tři dny. K vidění bude divadelní představení, taneční zábava a na své si přijdou také milovníci hudby, zvláště pak folku a country. Součástí oslav bude jako každý rok bohoslužba přímo na hradě.

Přípravy jsou už v této chvíli na Krakovci v plném proudu. V obci s přípravami pomáhají místní.

„Zapojují se všichni lidé, kteří mají zájem, aby se oslavy povedly a aby se lidé, kteří přijdou, u nás cítili dobře. Nikdy jsem s tím neměl problém. Ať jsem se obrátil s pomocí na kohokoliv, vždy mi vyhověl, ať už to byl místní nebo chalupář,“ ocenil ochotu místních starosta Petr Jelínek.

Slavnosti zaštiťuje prezident republiky

Za národní slavnosti s názvem Jan Hus – Evropan nové doby převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Středočeský kraj na této kulturní akci bude podílet peněžní částkou 1 milion korun a spoluvytvářením programu na svém území. Dohromady obě akce vyjdou kraj na 1,2 milionu korun.

„Uctění památky předního českého reformátora, učence a kazatele za to jistě stojí,“ vysvětlil středočeský hejtman Josef Řihák.

oltář v Husitském muzeu v Táboře model středověkého Tábora - exponát Husitského muzea v Táboře Bechyňská brána a nejstarší zachovaná památka v Táboře - věž Kotnov svícen Mistra Jana Husa

Partnerem Národních slavností se stalo Husitské muzeum v Táboře.

Tábor, 18. 3. 2014 S radostí můžeme oznámit, že jsme dnes navázali partnerskou spolupráci při přípravě Národních slavností s Husitským muzeem v Táboře. Děkujeme za vstřícnost řediteli muzea, kurátorovi historických sbírek, církevnímu historikovi panu Mgr. Jakubovi Smrčkovi, Th.D.

1. obrázek z expozice Husitského muzea v Táboře: Na křídle utrakvistického oltáře můžete spatřit unikátní výjev Upálení Mistra Jana Husa, který patří k nejstarším známým dílům umění české reformace. Tato pozdně gotická desková malba vznikla patrně počátkem 80. let 15. století.
2. obrázek Model středověkého Tábora - exponát Husitského muzea v Táboře.
3. obrázek Bechyňská brána a nejstarší zachovaná památka v Táboře - věž Kotnov.
4. obrázek Svícen Mistra Jana Husa.

Husova pouť! Ze středočeského hradu Krakovce až do německé Kostnice. Pěšky po stopách Mistra Jana Husa k církevnímu koncilu.

kastelán na Krakovci pan Jiří Sobek hrad Krakovec u Rakovníka jarní procházka

Krakovec, 15. 3. 2014 Organizátoři Národních slavností podporují snahu hlavního aktéra a autora této pouti pana Petra Brožka vydat se místy, kudy Jan Hus procházel (www.husovapout.cz). „Od Krakovce letos vyrážíme 5. července a cesta vede do Baernau v Horní Falci, odtud pokračuje do Norimberka a dále do Ulmu. V příštím roce bychom s těmi nejvytrvalejšími chtěli dojít až do Kostnice,“ říká Petr Brožek. Současně dodává, že k hlavnímu jádru pochodníků se mohou další připojovat byť jen na pár kilometrů. „Do budoucna bychom byli velmi rádi, aby se cesta pouti stala oficiální turistickou trasou,“ uvedl Brožek.

1. obrázek Kastelán na Krakovci pan Jiří Sobek: Autor textu o Janu Husovi, přebývajícímu na Krakovci v časovém rozmezí 15.6. – 11.10.1414 (text najdete v sekci Mistr Jan Hus - Řekli o Husovi).
2. obrázek Hrad Krakovec u Rakovníka, odkud Jan Hus vyšel na svou cestu do Kostnice.
3. obrázek Jarní procházka po Krakovci.

Záštitu nad Národními slavnostmi převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Marcel Chládek.

Praha, 12. 3. 2014 S potěšením můžeme oznámit, že Národní slavnosti získaly další cennou záštitu - po záštitě prezidenta České republiky pana Miloše Zemana, jehož záštita se týká akcí Národních slavností konaných na Pražském hradě, mají slavnosti i záštitu podepsanou ministrem panem Marcelem Chládkem.

Evangelický farář Jakub S. Trojan, který měl kázání na pohřbu Jana Palacha, bude mít kázání na připravované ekumenické bohoslužbě k výročí upálení Mistra Jana Husa.

Praha, 12. 3. 2014 Dr. Trojan, jenž měl kázání na pohřbu Jana Palacha a který Jana Palacha osobně znal, projevil ochotu mít kázání na připravované ekumenické bohoslužbě k výročí upálení Mistra Jana Husa v rámci Národních slavností. Dr. Trojan je evangelický teolog, emeritní učitel ETF UK. Zajímá se zejména o Husovo pojetí Pravdy jako zavazující duchovní normy, která se mu zdá filosoficky i teologiky velmi významná. Je podle jeho přesvědčení jedinečným Husovým duchovním a kulturním "vynálezem", který má hluboký význam pro naši osobní i občanskou orientaci v současnosti.

Univerzita Karlova se oficiálně stala Partnerem Národních slavností.

Praha, 10. 3. 2014 Kolegium rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy dnes oficiálně schválilo, že se univerzita stane Partnerem Národních slavností. To mimo jiné znamená, že akce, které univerzita chystá k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (viz sekce Program) se stanou součástí Národních slavností. Velmi také oceňujeme ochotu Univerzity Karlovy spolupracovat s námi na realizaci Národních slavností po odborné stránce - jmenovitě děkujeme prof. Janu Blahoslavovi Láškovi, děkanovi Husitské teologické fakulty. Zapojení Univerzity Karlovy do Národních slavností je zcela zásadní - právě Univerzita Karlova byla pro Jana Husa místem, které ho po celý jeho dospělý život ovlivňovalo a inspirovalo nejvíce (roku 1409 byl Jan Hus zvolen rektorem Univerzity Karlovy).