úvod národní slavnosti aktuálně média o nás mistr Jan Hus 12 inspirací kontakty mapa akcí
logo projektu Jan Hus 600
 
 

ŽIVOTOPIS

Mládí Mistra Jana Husa

Mistr Jan Hus se narodil asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic v nepříliš majetné rodině. Přesné datum jeho narození není známo; v úvahu přicházejí roky 1364 – 1375, obvykle se udává rok 1371. Hus se sám o sobě zmiňuje k roku 1414 v „Knížkách proti knězi kuchmistrovi“, že mu ještě není padesát let: „…a já ještě nehřeším padesát let po křtu; neb mi ještě nenie padesáti let.“ Pro Husinec u Prachatic svědčí, kromě jiného, i to, že nad Husem držel ochrannou ruku mistr Křišťan z Prachatic a notář Mikuláš z Prachatic nazývá Husa svým kompatriotem, tedy spolukrajanem.

  zobrazit celý text

ŘEKLI O HUSOVI

Jiří Spěváček:

„Husovi kostničtí soudcové, vybraní kardinálové a přední evropští teologové, nebyli zaslepení a prostoduší fanatici. Značná část z nich usilovala o radikální změny uvnitř církve (…). Šlo tu přímo o výkvět evropské teologické a filosofické scholastické učenosti, jež se tváří v tvář utkala s českým mistrem. A přesto je všechny Hus převyšoval hloubkou své nezlomné morální síly a sociálně etické citlivé a opravdové víry. Husovi soudcové věděli až příliš dobře, že Hus je v zásadě pravověrný křesťan a katolík. Chápali však zároveň nebezpečnost dosahu jeho sociální kritiky v oblasti politické, hrozbu skrytou ve společenském dosahu jeho učení.“

  zobrazit celý text

PETR Z MLADOŇOVIC

Zpráva očitého svědka

Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: "Odevzdáváme duši tvou ďáblu." A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: "A já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu Ježíši Kristu". A uzřev onu korunu: "Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti pokorně pro jeho jméno a pravdu." Byla pak ta papírová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis s označením jeho viny: "Toto jest arcikacíř."

  zobrazit celý text

Dílo a mučednická smrt Mistra Jana Husa v kontextu cyrilometodějské křesťanské tradice.

Radim Pulec-Kryštof – emeritní metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a profesor pravoslavné teologie Jan Baudiš – český pravoslavný kněz a teolog o díle a mučednické smrti Mistra Jana Husa v kontextu cyrilometodějské křesťanské tradice.

  zobrazit celý text